Qué som i qué fem
El  club social Pol Positiu , es un  recurs social i un espai de trobada polivalent, adreçat a promoure la socialització així com facilitar la inclusió i l’ús  creatiu del lleure.

El club és un dels serveis gestionats per la  fundació Els Tres Turons, la qual, és una entitat de iniciativa social que te com a missió  treballar per la  promoció i  suport de la salut mental comunitària en les diferents vessants de la rehabilitació  psicosocial: preventiva, de lluita contra l´ exclusió social , assistencial, rehabilitadora i formativa, d´ integració social i laboral en l´ entorn comunitari.

En la seva majoria, els socis i socies resideixen a la Barcelona Nord.

Els nostres socis arriben al club per diferents vies: ja sigui derivats per diferents dispositius de la xarxa de salut mental o de serveis socials o acuden per iniciativa propia.

Amb una clara vocació comunitària, participem en tot allò que els barris ofereixen per interactuar amb entitats i equipaments públics.

La gestió del club en allò que esta relacionat amb el seu funcionament intern no administratiu (normes de convivencia, activitats, responsabilitats...) és compartit entre els socis i socies que ho desitgen i els professionals que hi treballen. Tenim diferents comissions que es responsabilitzen de temes diversos.

Les activitats promogudes estan en funció de les demandes dels socis i socies que puguin ser sostenibles pel club.

Les activitats estan agrupades en tres grans blocs: les realitzades a la seu del club i que només estan adreçades als socis i socies (espai de trobada, abaloris...) aquelles que es fan en el sí de la comunitat o a la seu del club amb acompanyament professional i que poden restar obertes a la comunitat (tallers, cinema al club, sortides recreatives...) i les que son preparades pels socis amb el suport dels professionals i després es porten a terme pels socis sense cap acompanyament professional (concerts, exposicions, cinemes....)


No hay comentarios:

Publicar un comentario

SARAU POÈTIC A L'ALTRE FESTIVAL